یک قدم

یک قدم دورتر که می ایستی چقدر همه چیز متفاوت می شود.

هوایی که نفس میکشی ، چه اندازه تازه تر است...

فقط یک بار تجربه اش کن. زندگی آنقدر طولانی نخواهد بود و شاید هیچ گاه فرصتی اضافه به تو ندهد برای تجربه ایی که زمانش را هدر دادی و استفاده نکردی

حسرتی که ممکن است بعدها نصیبت شود سوزنده ترین آتش هاست

و بهشتی که وعده داده اند همین یک قدم با تو فاصله دارد

یک قدم دورتر که می روی "او" آنقدرها بزرگ نیست و تو آنقدرها کوچک نیستی

مشکلاتت یکی یکی پیش چشمان زیبایت می آیند و دور دور می شوند و تو تمام قد در مقابلشان ایستاده ای

هیچ کس نمی تواند تو رو خوار و خمیده گرداند چون تو با تمام قدرتت در مقابلش هستی

تو تنهایی ولی در همین نزدیکی ها... و تمام قدرتت در تنهایی توست

چشم باز کنی جواب تمام مسأله ها را  به سادگی پیدا خواهی کرد... فقط کمی صیر کن

یک لیوان آب بنوش ... نفسی عمیق بکش... و اینگونه خواهی دید که زندگی با تمام پستی و بلندی هایش در دستان کوچکت جای خواهد گرفت.

----------------------------------------------

پی نوشت: ممنون که هستی... ممنون که با کمک تو، منم هستم!

/ 3 نظر / 5 بازدید
فریبا

قشنگ بود ممنون

دوکلمه حرف

همیشه بر وفق مراد باشه زندگیت .

کویریات

به به چه قدرتمند... چه با سکینه... چه با طمأنینه... دوست می داشتم