من...

چقدر کار هست که باید انجام بدم

چقدر فکر که باید بهشون سر و سامون بدم

خونه تکونی این ذهن مشغول قراره چقدر طول بکشه...؟!

مطمئن نیستم که از پسش برمیام...

ولی میدونم که دیگه اون آدم سابق نیستم... یا حداقل تغییراتی کردم که من رو با اون روزهام متمایز میکنه

کاش بشه اون کاری رو بکنم که "دل" و اراده ام بهش ایمان آوردن...

کاش...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
سهراب

ذهن که نظم و ترتیب بگیره زندگی هم کم کم درست میشه. امیدوارم بتونی انجامش بدی.