تولد...

لبخند خدا را این بار بر لب های کوچک تو میبینم
زیبای من
فرشته کوچک
قدم گذاشتنت بر زمین 
مبارک باد.
*: این بار افتخار بودن کنار تو را نداشتم... باورکن قلبم اما پیش تو و دخترزیبایت بود...
در تمام لحظه ها...
خوش بحالت که لیاقت مادر شدن دوباره را داشتی... و این بار مادر یک "دختر"...
تولدش برای تو هم مبارک... پرتوان باشی خواهر عزیزم
/ 1 نظر / 94 بازدید
مریم

ای جانم به دنیا اومد تارا خانوم ما؟ ^_^