الآنی

منو از تنم بگیری... تو نوشته هام می مونم

می خوانمت ... گویی بارانی بر کویر دلم. میبینمت ... نغمه ی آرامشی بر ازدحام افکارم. و تو ایستاده ای... روبروی من ، در والاترین جایگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 220 بازدید
مرداد 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست